Yleissuunnitelma

Yleissuunnitelmassa esitellään kaikki pihan rakentamiseen tarvittavat tiedot sisältäen eri pintamateriaalien neliömäärät, kasvillisuuden määrä- ja lajiluettelot, pihan säilytettävät rakenteet ja kasvit merkittynä, pintavesien ohjailun periaatteet, pihavalaistuksen sijoittelu, erilaisten toimintojen sijoittelu tontilla ( jätehuolto, paikoitus, vaatteiden kuivatus, leikkipaikka, oleskelualueet, hyötytarha yms.) - yleissuunnitelma kannattaa teettää myös silloin, kun tonttisi kasvuolot tai pinnanmuodot ovat puutarhan perustamisen kannalta erityisen hankalat!

Yleissuunnitelman teko aloitetaan aloituskatselmuksella (pihakonsultaatiokäynnillä) jossa suunnittelija kartoittaa tontin ja asiakkaan tarpeet. Tämän jälkeen suunnittelija tekee yleissuunnitelmaluonnoksen, jota tarkastellaan asiakkaan kanssa ja sovitaan tarvittavat muutokset.

Yleissuunnitelma kannattaa teettää aina, jos aikoo teettää pihan urakoitsijalla. Tarkka yleissuunnitelma mahdollistaa vertailukelpoisten tarjouspyyntöjen tekemisen viherurakoitsijoille.

Huom. Yleissuunnitelma ei sisällä tarkkaa tontin korkeuserojen/pinnanmuotojen mittausta – tämän työn tekee toteuttamisvaiheessa viherurakoitsija.

Yleissuunnitelma toimitetaan mittatarkkana konepiirroksena pdf-muodossa sekä paperisena tulosteena.

-Yleissuunnitelman hinta riippuen tontin koosta, pinnanmuodoista sekä halutuista toiminnoista noin 1000-2500e (sis.alv24%).
-HUOM. Yleissuunnitelmat rinnetonteille noin +20% kustannus
-Detaljit/rakennekuvat alk.150e/rakenne (sis.alv24%).